Versenyszabályzat

Helyszín: Szeged, Partfürdő és Kemping, szabadstrandi terület

Időpont: 2019. július 27.

Verseny jellege: Terepakadályfutó Verseny

A verseny célja:

 • A rendvédelmi szervek és a társadalom kapcsolatának erősítése
 • Az önmaguk kipróbálására vágyók részére versenyzési lehetőség biztosítása
 • Terepakadályfutás népszerűsítése
 • A Magyar Honvédség népszerűsítése
 • A természetes környezetben végezhető sport népszerűsítése

Általános viselkedési szabályok:

 • A győzelemre való törekvés mellett minden versenyző köteles:
  • jó sportbaráti magatartást tanúsítani a többi versenyző irányába;
  • betartani a versenyre vonatkozó szabályokat;
  • a saját és a többi versenyző testi épségének megóvását szem előtt tartani a pálya leküzdése során;
  • betartani és tudomásul venni a pályabírók utasításait és döntéseit;
  • megfelelő tisztelettel udvariasan viselkedni más versenyzőkkel, a pályabírókkal, a szervezőkkel, a nézőkkel, a médiával és a szponzorok képviselőivel;
  • kerülni a durva, lekezelő nyelvezet használatát;
  • tartózkodni a meg nem engedett külső segítség igénybevételétől;
  • a keletkezett hulladékot a pályáról magával vinni és azt az arra kijelölt helyen hátra hagyni, ezzel a rendezvény közvetlen környezetét megóvni;
  • tartózkodni bármilyen tisztességtelen előnyszerzéstől!

Külső segítség:

 • Az egészségügyi személyzettel történő szóbeli egyeztetést leszámítva a pálya leküzdése során tilos minden külső segítségnyújtás igénybevétele.
 • A pályán tartózkodó versenyzők segíthetik egymást.
 • TILOS a pályán előre élelmet és/vagy folyadékot elhelyezni!
 • Minden versenyzőnek ugyanabban az öltözetben és felszereléssel kell befejeznie a versenyt, mint amiben/amivel elkezdte azt. Bármilyen felszerelés hátrahagyása a pályán TILOS!

Egészség:

 • A terepakadályfutó versenyek kimerítőek. A versenyzéshez a résztvevőknek kiváló fizikai és egészségügyi állapotban kell lenniük. A versenyen való indulással a résztvevő kijelenti, hogy jó egészségügyi állapotban van és fizikailag felkészült a verseny végrehajtására.
 • A szervezők kiemelten fontosnak tartják minden résztevő számára az egészségügyi állapot ellenőriztetését a versenyen való indulás előtt.
 • A szervezők minden résztvevő számára javasolják személyes baleset és felelősségbiztosítás megkötését a versenyre vonatozóan.

Regisztráció:

 • A versenyen való indulás előtt minden nevezett versenyző köteles megjelenni a regisztrációs sátornál a futamának kezdete előtt 60 perccel, ahol:
  • köteles igazolni a személyazonosságát az online nevezés során megadott adatainak megfelelően (a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és tartalékos állományába tartozók személyazonosság igazolására szolgálati igazolványukat használják);
  • köteles elfogadni, helyszíni nevezés esetén aláírásával elfogadni a versenyre vonatkozó jogi nyilatkozatot, fiatalkorúak esetén tanúk előtt aláírt Szülői Beleegyező Nyilatkozattal;
  • köteles aláírásával igazolni a rajt póló átvételét;
  • a startszámát a rendezők speciális jelölő tollal, jól láthatóan felírják a versenyző felkarjára és a lábára.

Öltözet:

 • Minden versenyzőnek olyan ruházatot kell viselnie, amely lehetővé teszi, hogy a rajtszámot jól látható módon fel lehessen írni a felkarjára és a lábára.
 • A verseny során rövid- vagy hosszú nadrág és a felső testet takaró rövid ujjú póló/mez együttes viselése KÖTELEZŐ. Bakancs viselete engedélyezett!
 • A verseny során kesztyű használata megengedett és javasolt.
 • Háti italzsák és/vagy kis sport hátizsák (maximum 5 l) használata megengedett.
 • Időmérés, értékelés:
 • A versenyen elektronikus időmérést alkalmazunk, melyhez a bokára rögzíthető chipeket a regisztrációnál kerülnek kiosztásra.
 • Az adott kategória győztese az a versenyző, aki a beérkezők közül a leggyorsabban teljesítette a pályát.

Büntetések:

 • Általános szabályok:
  • A versenyző lehetőség szerint kísérelje meg minden akadály leküzdését.
  • Az akadály bármilyen okból történő hibás nem teljesítése esetén a versenyzőnek büntető feladatot kell végrehajtania, amelyeket az adott akadályok bírói ismertetnek.
  • A versenyző versenyből történő kizárása esetén (lásd. az alábbiakban) az időmérő chip eltávolításra kerül a versenyzőről. A versenyzőnek ezt követően a lehető legrövidebb időn belül a többi versenyző megzavarása nélkül el kell hagynia a pályát!
 • A versenyző SZÓBELI FIGYELMEZTETÉSBEN részesül amennyiben:
  • a startjelnél korábban rajtol;
  • akadályozza a többi versenyzőt az előre jutásban;
  • a verseny jellegét meghaladó testi kontaktussal (lökés kézzel/vállal, ütés, rúgás…) zavarja a többi versenyzőt;
  • meg nem engedett külső segítség igénybevételére tesz kísérletet;
  • véletlenül, nem előnyszerzés céljából letér a kijelölt pályáról;
  • nem az előírások szerint viseli a ruházatát (felső ruházatát leveszi vagy a nyakába akasztja);
  • saját vagy a többiek testi épségét veszélyeztető módon próbálja leküzdeni az akadályt;
  • saját vagy a többiek testi épségét veszélyeztető módon viseli a felszerelését;
  • a pályán hátrahagyott felszerelését felszólításra magához veszi;
  • önállóan nem áll félre az ő futamának rajtját követő futamokon indított versenyzők útjából.
 • A versenyző KIZÁRÁSRA KERÜL a versenyből amennyiben:
  • durván megbotránkoztató módon beszél vagy viselkedik versenyző társaival és/vagy a versenybírókkal, rendezőkkel;
  • szándékosan feltart más versenyzőket;
  • meg nem engedett külső segítséget vesz igénybe;
  • nem tesz eleget a versenybírók utasításainak;
  • előnyt szerezve letér a verseny kijelölt pályájáról;
  • a pályán hátrahagyott felszerelését felszólításra sem veszi magához;
  • meg nem engedett eszközt használ az akadályok leküzdése során;
  • szándékosan meztelenkedik;
  • nem hajtja végre a büntető feladatot;
  • más nevében kísérli meg a verseny teljesítését.

A verseny teljesítése:

 • A verseny során a versenyzőnek végig cipőt vagy bakancsot kell viselnie!
 • A verseny során a versenyző csak és kizárólag saját erejére és ügyességére támaszkodhat. Kesztyű használatán felül semmilyen segédeszköz sem használható az akadályok leküzdése során.
 • Az akadályokat összekötő szakaszokon a versenyző saját erejéből futhat, sétálhat, mászhat, kúszhat vagy bármi egyéb módon haladhat a kijelölt nyomvonalon.
 • A versenyző köteles megkísérelni minden akadály leküzdését!
 • A versenyző az akadályokat – az azok leküzdésére kialakított egyedi előírások figyelembevételével – bármilyen fogással, technikával megkísérelheti leküzdeni.
 • Az akadályokat vagy büntető feladatokat a pálya nyomvonalának megfelelő sorrendben kell leküzdeni/végrehajtani. Akadályt kihagyni nem lehet!
 • Amennyiben több versenyző érkezik egy akadályhoz, abban az esetben az akadályhoz először odaérkező versenyző szabadon választhat, hogy melyik pályán kísérli meg az akadály leküzdését.
 • A versenyző nem várakozhat egy akadály előtt úgy, hogy azzal feltartja a mögötte érkezőket. Vagy megkezdi az akadály leküzdését vagy át kell adnia a helyét az őt követőnek!
 • A versenyző csak olyan módon követheti az előtte haladó versenyzőt az akadályokon, hogy saját tevékenységével nem zavarhatja versenyző társát.
 • Az akadály bármilyen okból történő hibás teljesítése esetén a versenyzőnek büntető feladatot kell végrehajtania. A versenyző az egyes akadályokat többször is megkísérelheti leküzdeni, de amennyiben nem jár eredménnyel a versenybírók döntése alapján meg kell szakítania az akadály leküzdésére tett további kísérleteit és a büntetőfeladat végrehajtását kell elkezdenie!
 • A versenyzőnek önállóan félre kell állnia az ő futamának rajtját követő futamokon indított versenyzők útjából, még akkor is, ha ez számára időveszteséggel jár! A hátulról érkező jelzésére „előzök”, „pálya”, „mögötted” (amennyiben az utolért versenyző önállóan nem húzódott már félre) az elöl haladónak ballra húzódva kell helyet adnia a hátulról érkezőnek!
 • A versenyző saját felelőssége, hogy folytatja-e a versenyt vagy sem. Mindazonáltal bármelyik versenybíró vagy az egészségügyi személyzet bármely tagja az akadályok leküzdésének sikerességétől és egyéb más körülményektől függetlenül MEGTILTHATJA a versenyzőnek a verseny folytatását, amennyiben számukra úgy tűnik, hogy a versenyző nem képes reálisan felmérni teljesítőképességének a határát és a verseny további folytatásával saját és/vagy mások testi épségét is veszélyeztetné.
 • Tiltott eszközök:
  • Fejhallgató, fülhallgató, headset, mobiltelefon vagy bármilyen egyéb zenelejátszó eszköz
  • Bármilyen kapaszkodást segítő eszköz a kesztyű kivételével
  • Üveg palack

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják!